Trenérská rekvalifikace

Image /storage/2022/01/03/fea383cd63117b8ba024dc496f4cb33eded3da2e.jpg
Během tohoto roku naši trenéři prošli rekvalifikačním trenérským kurzem, a tak opětovně získali trenérské licence, tentokrát pod záštitou LANO.

Jako trenéři jsme tento rok opravdu nezaháleli. Nejenom, že jsme usilovně pracovali na svých svěřencích, ale také jsme absolvovali sérii sebevzdělávacích kurzů. Například jsme navštívili seminář, který pořádal OLYMP CSMV, pro trenéry ze všech sportovních odvětví, vyslechli jsme přednášky Jiřího Baláše, Tomáše Bintera st. a dalších odborníků a podíleli se na organizaci a lektorování několika seminářů v rámci spolupráce s LANO. Výsledkem je, že jsme pod záštitou této organizace znovu získali trenérské licence. Neustálé sebevzdělávání je totiž jednou z podstat trenérské práce.

LANO má jako jediná organizace mimo vysoké školy právo udělit kvalifikaci trenér sportovního lezení, na jejímž základě lze získat živnostenský list.

V novém roce tak budeme moci nabídnout našim členům ještě lepší servis a péči v oblasti sportu.


Fotky